Tekst

Værdiregelsæt for Bavnehøjskolen i Hadsten

Læring, fællesskab, dannelse, trivsel og respekt.

 

Bavnehøjskolen tager udgangspunkt i hvert enkelt barns særlige evner og muligheder - varetager opgaven med at danne og udvikle robuste børn til den virkelighed, som kommer dem i møde. Både fagligt og socialt.

 

Vi ønsker at skolen samlet set skal udgøre et trygt læringsrum for alle børn og voksne. Vi ønsker en kultur, som er præget af en positiv tone, hvor det er sjovt at være sund og sundt at have det sjovt og alle børn er glade for at komme i skole. Herunder også en anerkendelse og respekt for mangfoldighed – at vi er forskellige.

 

Skolens grundlæggende værdier:

Læring, fællesskab, dannelse, trivsel og respekt.

Elever, forældre og personale har bl.a. denne forståelse af vores værdier:

Læring: Elever fra 5.b mener læring er viden, som man kan bruge senere i sit liv. Forældre mener læring er at udvide det barnet kan, færdigheder og kundskaber. Skolens personale bruger disse overskrifter: udvikling, blive bedre, viden, fejle, øve sig, træning, faglig, sociale kompetencer, nysgerrighed.

Fællesskab: Elever fra Birk mener fællesskab er når man hjælper hinanden med at rydde op. Forældre mener fællesskab er samarbejde, hensyn, venskab og fælles mål. Skolens personale bruger disse overskrifter: samhørighed, hygge, lege, klasse og skolefællesskab, oplevelser, lejrskole, venskabsklasser.

Dannelse: Elever fra 6.C mener at dannelse er når man ved, hvordan man skal opføre sig. Forældre mener dannelse er opdragelse, kulturel forståelse og det hele menneske. Skolens personale bruger disse overskrifter: demokrati, opdragelse, situationsfornemmelse, selvkontrol, forståelse af forskellighed, alsidighed, at kunne begå sig.

Trivsel: Elever fra Linde mener trivsel er når man får lov at bevæge sig. Forældre mener trivsel er glæde, nysgerrighed og gode relationer. Skolens personale bruger disse overskrifter: glæde, tryghed, venskab, relationer, plads til alle, tilfredshed med sig selv, ro.

Respekt: Elever fra 3.b mener respekt er når man er opmærksom på andres grænser. Forældre mener respekt er accept af forskelligheder, respekt for voksne og give plads til andre. Skolens personale bruger disse overskrifter: respekt for andre, sig selv og omgivelserne, ejerskab, hensyn, sprog.

På Bavnehøjskolen lægger vi stor vægt på et tæt skole/hjem-samarbejde, som bygger på medindflydelse, gensidig information, dialog, og deltagelse. Det er en naturlig ting, at forældre og skole udtrykker forventninger til hinanden jf. skolens princip for samarbejde mellem hjem og skole, og løbende justerer disse forventninger.