Indskoling/SFO

Skovhuset

Vores indskolingshus kalder vi ”Skovhuset”. I Skovhuset er børnene på 0.-2. årgang delt ind i 5 klasser på tværs af alder. Klasserne kalder vi Egetræer og Bøgetræer, Lindetræer og Birketræer og Asketræer. Klasserne arbejder tæt sammen henholdsvis to og tre sammen.

Vi begynder hver morgen undtagen onsdag med morgensang kl. 8. 

I nogen sammenhænge er børnene holdopdelt efter alder – her kalder vi de yngste for lilla, de mellemste for blå og de ældste for orange.

I undervisningstiden deltager der pædagoger fra SFO’en sammen med klassens lærere og efter skoletid er der en række aktiviteter for børnene i SFO-regi. Næsten alle børn i Skovhuset er indmeldt i SFO.

Dagen i SFO

SFO har åbent fra kl. 6.30 - 16.45.
 
Børnene kan komme i SFO om morgenen inden de skal i skole. Vi serverer morgenmad, - havregryn og cornflakes mellem 6.30 og 7.30, for de børn der ikke har nået, at spise hjemmefra.
 
Efter endt skoledag er der mulighed for at spise sin medbragte eftermiddagsmad. Vi opfordrer til at børnene får både brød og frugt med, og at det i øvrigt er en sund madpakke, så børnene får noget energi til resten af dagen.
 
Eftermiddagen i SFO er præget af leg og aktiviteter som f.eks.:
 
Boldspil inde/ude
Leg og idræt i gymnastiksalen                                                  
Kreative værksteder
Udeværksted ved togvognen
Cross
Bål
 
Dagen sluttes af med spil, hygge eller en god historie i Skovhuset.

Kontakt og beskeder
 
Vi bruger det digitale indkrydsningssystem ”MinInstitution”. Det er i minInstitution, at jeres børn ”tjekker ind” i SFO’en om morgenen og hvor de i løbet af eftermiddagen kan markere hvor de opholder sig. MinInstitution er ligeledes platformen hvor I forældre kan melde jeres barn syg, give beskeder om diverse aftaler og give SFO besked om ferie mm. Vær opmærksom på, at beskeder i MinInstitution kun læses af pædagogerne, brug forældreintra til beskeder hvor både lærer og pædagog skal informeres.
 
Telefonnummer til Skovhuset: 89644710
 
 Åbningstider i ferier
 
Op til hver skoleferie opretter vi ferietilmelding i MinInstitution, som vi beder jer udfylde indenfor svarfristen.
Af hensyn til vores planlægning, er det vigtigt at I kun melder jeres barn til hvis I har behov for pasning.
 
SFO holder åbent kl. 6.30-16.45 på skolefridage.
Der er i Favrskov Kommune vedtaget et antal dage hvor der tilbydes fælles ”feriepasning”:
 

  • Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag.
  • Uge 29, 30 og 31 i sommerferien.
  • Dagene mellem jul og nytår. (Juleaften er der ikke mulighed for pasning)

 
På disse dage tilbydes kun feriepasning i én af områdets SFO´er.
 
 Ind– og udmeldelse
 
Ind– og udmeldelse foregår via den digitale pladsanvisning:
 
http://www.favrskov.dk/borger/familie-og-boern/sfo-og-fritidsklub
 

 

Førskolegruppen

Førskolegruppen - hvad er det?

Børn som skal starte i skole i kommende skoleår, kan pr. 1. marts optages i skolens førskolegruppe.

Førskoleforløbet vil byde på oplevelser, som ”klæder børnene på”, til at starte i skole.

Børnene lærer hinanden, SFO-personalet og lærerne, deres klasse og de øvrige børn, samt omgivelserne at kende, således at børnene i løbet af foråret, får et godt indblik i, hvad det vil sige at gå i skole og SFO på Bavnehøjskolen.

Noget af dagen vil førskolebørnene være i en gruppe for sig, her er der tilknyttet pædagoger fra skolen samt en pædagog fra en af de børnehaver vi samarbejder med. Førskolebørnenes kommende klasse meldes ud 1. april. Fra denne dato, vil førskolebørnene være med i kommende klasse i 1. lektion hver dag. Her vil der være fokus på at lære klassens rutiner og regler, bogstav og taltræning samt sociale lege.

Om eftermiddagen i SFO tiden, vil de samme voksne også, især i starten, være særligt opmærksomme på førskolebørnene og hjælpe dem med ud på vores aktiviteter og værksteder.

Hvad skal vi lave?

Dagene vil bestå af en blanding af tid sammen med førskolegruppen, tid i SFO om eftermiddagen og lidt tid i de kommende klasser.

Hver uge vil I få en ugeplan, som beskriver hvad der skal ske om formiddagen i førskolegruppen i den kommende uge.

Aktiviteter før 1. marts

Der etableres besøgsordning mellem børnehaverne og skolen. I slutningen af januar lægger vi ud med et besøg i alle børnehaverne. Hér drager to repræsentanter rundt og besøger de nye førskolebørn. Der vil blive vist billeder, lyttet og fortalt. Sørg endelig for, at dit barn er i børnehave den pågældende dag.

Børnene får ligeledes mulighed for, sammen med kendte voksne fra børnehaverne, at komme på besøg på skolen nogle formiddage i februar måned.

Alle forældre tilbydes en samtale med indskolingsleder Heidi Olsen inden 1. marts, hvor I vil få lejlighed for at fortælle lidt om jeres barn, så vi sikrer den bedst mulige overgang til skolen.

Indskrivning

Indskrivning til førskolegruppe, SFO og skole sker alt sammen digitalt – beskrivelsen finder I på indskrivningsbrevet og på: www.indskrivning.dk

 

Vi glæder os til at byde jer velkommen på Bavnehøjskolen!