Tekst

Mellemtrin

Mellemtrinnet på Bavnehøjskolen består af 3-6 årgang. Modsat Skovhuset er børnene på mellemtrinnet inddelt efter årgang. 3. årgang har 30 ugentlige timer i skolen. 4-6 årgang har 33 ugentlige timer. På mellemtrinnet vægter vi skolens værdier højt. Dannelse, Læring, Fællesskab, Tillid og Respekt.

Med udgangspunkt i disse værdier er vores vision at være en skole hvor eleverne oplever trivsel og faglig progression. Hver uge har mellemtrinnet en fællessamling i skolens musiklokale, hvor klasserne skiftevis står for programmet. Der er nogle traditioner, som hører til på mellemtrinnet. F.eks. LEGO Mindstorm på 5. årgang og  Naturfagsmarathon på 6. årgang. På alle årgange er der en dag med synlig læring, hvor forældre inviteres op på skolen, for at få et indblik i ens barns og skolens arbejde.

 

Flextirsdage

10 tirsdage i købet af året er børnenes normale skema brudt op. Det giver mulighed for hele dage med fordybelse ture med klassen, årgangen eller hele mellemtrinnet. Eksempler på  indhold i flextirsdage er Naturdag, fagdag – hvor klassen har eksempelvis har praktisk matematik hele dagen, idrætsdag og  ekskursion. Undervisningen disse tirsdage bliver varetaget af mellemtrinnets lærere, men klasserne har ikke nødvendigvis deres egne lærere.

 

Den åbne skole

Vi har et rigtig godt samarbejde med flere aktører i lokalsamfundet. Flere klasser på mellemtrinnet har været en tur på Den Jyske Håndværkerskole, hvor de er blevet introduceret til, hvad der kræves for at blive tømrer, elektriker eller plastmager. Håndværkerskolen er rigtig gode til at stille både deres lærere og elever til rådighed, når vi er på besøg. Vi har også et rigtig godt og konstruktivt samarbejde med tennisklubben, hvor klubben har givet os mulighed for at booke deres baner. Tennisklubben har været velvillige til at stille klubbens trænere til rådighed for inspiration for skolens børn og idrætslærerne.

 

SFO for 3. klasserne

Pa Bavnehøjskolen har vi en SFO klub, hvor alle elever i 3. klasse hver dag, har mulighed for at udfolde sig.I hverdagen må man som 3. klasses elev i SFO bevæge sig rundt på hele SFO´ens område og benytte de samme aktiviteter som de andre børn, men 3. klasserne har en privat ”base” i klynge C. Her vil der være garderobe med navn, det er her man skal krydse sig ind og ud, og det er her 3. klasse primært holder til. I klynge C lukker vi kl.16.30, men herefter er der selvfølgelig mulighed for at gå i Skovhuset indtil SFO´en lukker kl.16.45.Hver måned holder vi et ekstra arrangement eller en aftenåben. Dette kan være en hyggeaften i SFO´en, en tur ud af huset f.eks. i badeland, fællesarrangement med de andre SFO´er, eller et større fælles arrangement for hele Bavnehøj. Ved nogle af disse arrangementer kan der være en lille egenbetaling, til dækning af udgifter til f.eks. aftensmad. I september/oktober holder vi ”høstmarked. Fra onsdag til fredag den første uge i sommerferien deltager vi i børnefestivalen ”Vilde Vulkaner”.