Principper for brug af mobiltelefoner på Bavnehøjskolen

 

På Bavnehøjskolen ønsker vi at understøtte hensigtsmæssig og anerkendende kommunikation til og om hinanden samt at begrænse den anvendelse af mobiltelefoner, der forstyrrer koncentration, nærvær og læring.

 

Mobiltelefoner må ikke benyttes i skoletiden. Hvis elever har medbragt deres mobiltelefon, skal den afleveres inden første lektion og udleveres efter endt undervisning.

 

Mobilerne opbevares forsvarligt og i aflåst skab.

 

Mobiltelefoner må gerne benyttes i SFO, da denne tid er elevernes fritid. Der vil dog være opsyn og interesse fra personalet, da vi ikke finder det hensigtsmæssigt, hvis mobilen benyttes for meget.

 

Princippet er drøftet og godkendt i skolebestyrelsen august 2018.