Samarbejdet mellem skole og hjem

Formål

Samarbejdet mellem skole og hjem skal medvirke til, at barnet får så stort udbytte af sin skolegang som muligt.

Mål

Skolens ansvar

Forældrenes ansvar

Princip behandlet i bestyrelsen den 4. april 2016.