Princip for den åbne skole på Bavnehøjskolen

Formål:

Mål:

Princippet er drøftet og godkendt i skolebestyrelsen august 2018.