Den kommunale sundhedspleje på Bavnehøjskolen

 
   

  

Ifølge Sundhedslovens § 119-126 er formålet med de forebyggende sundhedsydelser til børn og unge at bidrage til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for en sund opvækst.

Skolesundhedstjenesten i Favrskov Kommune tilbyder i skoleåret 2012/13 :

0 klasse. Indskolingsundersøgelsen har til formål at vurdere barnets helbred, trivsel og generelle udvikling. Forældre forventes at deltage. Undersøgelsen består af længde- og vægtmåling, syns- og høreprøve. Derudover har vi en samtale med dig og dit barn om skolestart, trivsel i skolen, venskaber, familie, sengetider, kost og motionsvaner.. Inden undersøgelsen vil vi bede jer om at udfylde et spørgeskema om barnets helbredstilstand.

2 klasse. På dette klassetrin tilbyder vi "sundhedsvejen". Sundhedsvejen tager 4 dage med 2 lektioner hver dag. Det gennemføres med klasselæreren samt to sundhedsplejersker og eleverne i 2. klasse. Sundhedscirkus består af forskellige aktiviteter, som skal få børnene til at overveje forskellige sundhedsspørgsmål som kost, motion, venskaber og hygiejne

Børnene får desuden lavet synsprøve, og bliver målt og vejet

4. klasse. På dette klassetrin tilbyder vi en individuel sundhedssamtale, som blandt andet kan handle om trivsel i skolen, kost, motions og søvnvaner. Hvis det er aktuelt, taler vi også om begyndende pubertet. Desuden bliver børnene målt, vejet og får lavet en synsprøve.

 

Sundhedspædagogiske tilbud.

I 5. klasse tilbyder vi undervisning i pubertet.

 

Hvis I har spørgsmål vedrørende jeres barns sundhedstilstand og trivsel er I altid velkomne til at kontakte os enten pr. mail eller telefon.

De bedste hilsner

Marianne Hoffman [email protected] mobil 20 90 15 73

Kirsten Buchhave [email protected] mobil 21 67 86 32