Skolepsykolog

 

Henvendelse til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) kan ske gennem skolen eller direkte til rådgivningskontoret på tlf. :  89 64 32 12.

 

Personalet består bl.a. af psykologer, talehørekonsulent, læsekonsulent og lærere/pædagoger med forskellige specialer.

Hvis et barn får vanskeligheder med f.eks. indlæringen, eller der opstår spørgsmål omkring trivsel og tilpasning, kan forældre, børn og lærere henvende sig om råd og vejledning.

 

Indstilling til skolepsykologisk undersøgelse sker altid i samarbejde mellem skole og forældre.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolen eller Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.