Bavnehøjskolen      Tlf. 86 91 42 00                    
Skovvangsvej 20                     Fax 86 91 42 33       
8370  Hadsten                       SFO 86 91 41 49
Email: [email protected]  
Webside: www.bavnehojskolen.dk             

Bavnehøjskolen, den 28. januar 2009 


 

Forsikring for børn

Favrskov Kommune har  tegnet ”Kollektiv Ulykkesforsikring for personer indskrevet i skoler / institutioner, plejeanbragte samt børn og unge i tilbud uden for hjemmet (§ 40 i Lov om social service) inklusiv tandskadedækning”.

 

Ulykkesforsikringen dækker:

 

·      Tandskader indtil barnets / den unges fyldte 21. år.

·      Personskade (svie og smerte) og forældrenes kørsel(ved fornøden dokumentation) til og fra sygehus eller fysioterapeut og lignende  ved eventuelle efterbehandlinger af skaden.

·      Briller

Hvis barnets briller bliver ødelagt, medens barnet er i daginstitutionen.

Denne dækning er subsidiær - d.v.s. at kommunen kun dækker, hvis der ikke er dækning fra anden side (fra egen forsikring, eller hvis en anden er ansvarlig for ødelæggelsen). Brillestel erstattes maksimalt med et beløb svarende til Arbejdsskadestyrelsens takster. Derudover kommer erstatning til glas (tilsvarende de ødelagte).

·      Skate-board/rulleskøjtekørsel på bane/rampe

Det er en betingelse, at eleverne benytter godkendt sikkerhedsudstyr, såsom albue-, håndleds- og knæbeskyttere samt styrthjelm. Forsikringen dækker kun, når godkendt sikkerhedsudstyr benyttes.

Skolen fører tilsyn i firkvarterer og timer. Elever må ikke låne skate-board eller rulleskøjter ud medmindre, at låner også benytter sikkerhedsudstyr.