Principper for dannelse af 3. klasser

Vi ønsker at danne homogene og velfungerende 3. klasser.

 

Klasserne skal så vidt muligt være homogene ud fra følgende parametre:

 

 

Som udgangspunkt blandes eleverne efter 3 år i Skovhuset, således at der dannes helt nye konstellationer.

 

I Skovhuset er der i løbet af de 3 år fokus på, at trægrupperne blandes, således at eleverne har mulighed for at danne relationer med kommende klassekammerater.

 

De nye klasse dannes af trægruppernes lærer/pædagog i samarbejde med ledelsen og personale i det orange forløb.

 

De kommende 3. klasser meldes ud til elever og forældre den 1. juni.

 

Princippet er drøftet og godkendt i skolebestyrelsen august 2018.