Vision for Bavnehøjskolen

 

af skolebestyrelsen og medarbejdere

 

 

At skolen kendetegnes af en høj faglighed, hvor alle trives og udnytter deres potentiale fuldt ud. Skolens personale har fokus på elevens ansvar, aktive deltagelse og medbestemmelse, der er bærende for alle aktiviteter. Læringsaktiviteterne er organiseret, så det giver mulighed for at lærer og den enkelte elev løbende kan samarbejde om mål og evaluering.

 

At skolen er kendt for sin kreative og effektive udnyttelse af de gældende rammer. Holddeling, aldersblandet undervisning og storholdsundervisning er dele af skolens grundlag for at skabe udvikling og læring for elever og lærere.

 

At skole og SFO vægter fællesskabet og det gode børne- og arbejdsliv. Traditioner og arrangementer udvikles, så det giver alle, der hører til på Bavnehøj en følelse af, at være en vigtig del af et givende fællesskab. Ansvar for den fælles skole og for hinanden vægtes i det daglige samvær, og skolen har faste arrangementer, der skal medvirke til, at hver enkelt oplever sig som en del af et stort, trygt fællesskab.

 

At skolen og SFO er kendt for en åben profil. Samarbejde, ressourcesyn og direkte og anerkendende kommunikation kendetegner samarbejdet med forældre og andre interessenter omkring skolen.